Åpent møte gjennomført i Sørum kommune 22. august 2017 – stort oppmøte og nyttige innspill

Tirsdag 22. august arrangerte Norges Luftsportforbund (NLF) åpent møte i Sørumsand, der temaet var planene om et hovedanlegg for norsk luftsport på Krokstad i Sørum kommune.

Norges Luftsportforbund presenterte hva luftsport er, fremdriften i prosjektet og hvilke ambisjoner vi har for senteret. Videre informerte Sørum kommune om den kommunale planprosessen. Det var mellom 50 og 60 oppmøtte, hvorav flere stilte interessante spørsmål og kom med nyttige innspill.

Vi gleder oss over engasjementet som prosjektet skaper, og ser frem til fortsettelsen!

PS: Vi minner om at NLF ønsker alle innspill, kommentarer, meninger og spørsmål publikum og de interesserte i prosjektet måtte ha. Nøl derfor ikke med å ta kontakt, eller benytte spørsmålsskjemaet.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *