Positivt vedtak i Sørum kommune 13. september 2017 – nå venter utredning av reguleringsplan

Et flertall i kommunestyret i Sørum vedtok onsdag 13. september å si ja til  å utrede reguleringsplan for et luftsportsenter i Krokstad i Sørum kommune.

Politikernes ja betyr ikke at prosjektet er vedtatt at skal realiseres, men at arbeidet med å foreslå  en regulering av området kan påstartes. Samtidig betyr det at flere punkter skal konsekvensutredes – blant annet støy, friluftsliv/naturverdier og betydning for landbruket. Det er Norconsult som skal foreta disse undersøkelsene, et omfattende og ressurskrevende arbeid som ikke vil bli ferdigstilt før tentativt slutten av andre halvår 2018.

Rådmannen hadde på forhånd innstilt at Sørum kommune skulle gå videre med planene. Sp, SV og Miljøpartiet de Grønne stemte mot rådmannens forslag. Her finner du Norconsults vurdering av utredningsbehov i prosjektet, som var en del av bakgrunnsmaterialet for vedtaket i saken.

Samtidig som Norconsult foretar sine undersøkelser vil NLF nå prioritere å føre en god dialog med alle interessentene i prosjektet, samt jobbe videre med hvordan prosjektet skal finansieres.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *