Entries by Admin

Positivt vedtak i Sørum kommune 13. september 2017 – nå venter utredning av reguleringsplan

Et flertall i kommunestyret i Sørum vedtok onsdag 13. september å si ja til  å utrede reguleringsplan for et luftsportsenter i Krokstad i Sørum kommune. Politikernes ja betyr ikke at prosjektet er vedtatt at skal realiseres, men at arbeidet med å foreslå  en regulering av området kan påstartes. Samtidig betyr det at flere punkter skal […]

Åpent møte gjennomført i Sørum kommune 22. august 2017 – stort oppmøte og nyttige innspill

Tirsdag 22. august arrangerte Norges Luftsportforbund (NLF) åpent møte i Sørumsand, der temaet var planene om et hovedanlegg for norsk luftsport på Krokstad i Sørum kommune. Norges Luftsportforbund presenterte hva luftsport er, fremdriften i prosjektet og hvilke ambisjoner vi har for senteret. Videre informerte Sørum kommune om den kommunale planprosessen. Det var mellom 50 og […]