For presse

For henvendelser fra media kan prosjektleder Nic Nilsen kontaktes på telefon +47 915 57 001 eller nic.nilsen@avinor.no. Nilsen er tidligere administrerende direktør for Oslo Lufthavn Gardermoen, og er engasjert av Norges Luftsportforbund for å lede arbeidet med å bygge et hovedanlegg for norsk luftsport. Han er selv luftsportsutøver, og innehar motorflysertifikat for småfly.