Om Norsk Luftsportssenter 2020

Norges Luftsportforbund startet i 2015 arbeidet med planen om å etablere et hovedanlegg for norsk luftsport i nærheten av Oslo. I 2017 startet den formelle planprosessen med Sørum kommune, som er en av flere kommuner som har vist interesse for å huse hovedanlegget for norsk luftsport.

Et hovedanlegg for norsk luftsport vil inneholde fasiliteter for samtlige av de ulike luftsportsgrenene og bli et tilholdssted for flere hundre idrettsutøvere. Samtidig vil anlegget ha gode forutsetninger for utvikling av næringsvirksomhet og luftfartsteknologi, samt tiltrekke seg turister fra inn- og utland. Luftsportssenteret vil også utgjøre et viktig utdanningssted for flygere til norsk og internasjonal luftfart.

Norges Luftsportforbund regner med at planene for et nasjonalt luftsportssenter på Krokstad vil være ferdig utarbeidet våren 2018. Dersom planene blir vedtatt av Sørum kommune og finansiering kommer på plass, er det realistisk at anlegget kan stå ferdig i 2020.

Ønsker du å holde deg oppdatert på fremdriften i prosjektet? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!