Om Sørum kommune

Sørum er en kommune i Akershus med omtrent 17.000 innbyggere.

Kommunesenteret ligger i Sørumsand, som befinner seg bare 30 minutter fra Oslo. Kommunen grenser i nord til Ullensaker, i øst til Nes og Aurskog-Høland, i sør til Fet og i vest til Skedsmo og Gjerdrum.

I årene som kommer er det forventet at Sørum vil oppleve sterk vekst. Kommunen har en ung befolkning, og selv uten tilflytting er det forventet at befolkningen vil vokse på grunn av høyt fødselsoverskudd. Kommunen jobber aktivt med å bidra til å skape sterkere tilhørighet og identitet i lokalmiljøene og vil bruke befolkningsveksten til å skape en levende kommune.

Befolkningsvekst og tettstedsutvikling bygger også opp under fremvekst av annet næringsliv, som vil skape flere arbeidsplasser. Tradisjonelt har jord- og skogbruk vært hovednæringen. På slutten av 1800-tallet kom det etter hvert andre næringer innen handel, industri, transport og samferdsel, administrasjon, undervisning. Kommunen har også en stolt kulturhistorie, som blant annet huser attraksjoner som Urskog-Hølandsbanen, Kunst Skansen og Slora Mølle.

Kommunen ble opprettet i 1962 ved at tidligere Sørum og Blaker kommuner ble slått sammen. I juni 2017 vedtok Stortinget at Sørum skal slås sammen med Skedsmo og Fet fra 2020 i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.