Ringvirkninger

Investeringer

Det foreløpige investeringsbehovet for Norsk Luftsportssenter er beregnet til 120 millioner kroner. Finansieringen av hovedanlegget er ikke ferdigstilt, men det er å forvente at staten vil måtte ta en stor del av investeringen dersom anlegget skal bli en realitet.

Økt aktivitet

Luftsportssenteret vil utgjøre et tilholdssted for hundrevis av idrettsutøvere og tiltrekke seg næringsvirksomhet og teknologi, så vel som turister fra inn- og utland. I tillegg vil luftsportssenteret være et anlegg til glede for lokalbefolkningen, som enklere kan ta del i og oppleve luftsport.  Luftsportssenteret vil også utgjøre et viktig utdanningssted for flygere til norsk og internasjonal luftfart.

Økte inntekter

Enhver rullebane med forutsigbare vilkår tiltrekker seg næringsvirksomhet og teknologi. Luftsportssenteret vil på kort sikt ha behov for tradisjonelle verksteds- og flyplasstjenester. På lengre sikt vil anlegget for eksempel være en viktig komponent i elektrifiseringen av norsk luftfart. I et hundreårsperspektiv vil rullebanen være den nærmeste til hovedstaden, med alle de fordelene det vil medføre.

Omdømme

Vår ambisjon er at Norsk Luftsportssenter skal gjøre Sørum kommune enda mer attraktiv for folk å bosette seg i og besøke. Anlegget skal tilføre kommunen et positivt særpreg og være til glede for folk som bor i kommunen. Erfaring fra andre steder i landet viser at et veldrevet luftsportssenter gjør at naboer og lokalsamfunnet ser anlegget som et bidrag til nærmiljøet, og at det fører til økt turisme.