Spørsmål og svar

Er det noe du lurer på eller er usikker på, så ikke nøl med å stille oss spørsmål. Vi skal svare så godt vi kan. Bruk skjemaet under for å sende oss spørsmål, så skal vi svare så fort vi kan. For ofte stilte spørsmål, kan du se lenger ned på denne siden.

Lurer du på noe? Still oss et spørsmål!

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor akkurat Krokstad i Sørum?

Krokstad har en god beliggenhet for et hovedstads luftsportsenter. Senteret vil ha god avstand til tettbebyggelse, men fremdeles vil det ligge nær der folk bor. Meteorologiske undersøkelser tyder også på at stedet er egnet for et luftsportssenter. Samtidig har vi opplevd god støtte fra Sørum kommune, som ser en betydelig verdi av å legge et luftsportsenter til området.

Hva tjener lokalsamfunnet på å huse et luftsportssenter?

Norges Luftsportforbunds ambisjon er å gjøre Sørum kommune enda mer attraktiv for folk å bo og besøke. Luftsportsenteret skal gi kommunen er positivt særpreg – i kraft av å være et tilholdssted for flere hundre idrettsutøvere, lokke turister, gi aktivitet og på sikt tiltrekke seg næringsvirksomhet og teknologi.

Hvorfor kan dere ikke ha luftsportssenteret på Gardermoen?

Hovedflyplassen på Gardermoen er dedikert til rutetrafikk og kommersielle operasjoner. Flyverne som vil bruke et eventuelt anlegg i Sørum er entusiaster og kommende yrkesflygere. I likhet med Samferdselsdepartementet og Avinor, mener vi at en egen småflyplass nær hovedstaden er best for samfunnet. Dette er slik det er lagt til rette for allmennfly og luftsport i de aller fleste andre europeiske storbyer.

Hvor står prosessen i dag?

Norges Luftsportsforbund legger per høsten 2017 store ressurser i å utrede om det er realistisk at Krokstad er egnet for etablering av et hovedanlegg for luftsport. Grundige undersøkelser skal foretas, og det skal gjennomføres en konsekvensutredning som tar hensyn til alt fra arkeologiske til naturmessige verdier.

Når kan vi regne med at luftsportssenteret kommer?

Det er fremdeles mange år frem i tid, og heller ikke sikkert at det vil bli bygget. Et eksakt år er derfor vanskelig å spå, men hvis alt går etter planen vil anlegget kunne stå ferdig i 2020.

Blir det økt biltrafikk?

Krokstad er i øyeblikket enklest å nå med bil. Det er derfor naturlig at det blir en viss økning i biltrafikken, men økningen forventes ikke å bli overveldende for det eksisterende veinettet. Med framtidig utvikling av kollektivtransport, både i form av nye tekniske systemer og sett i forhold til mulighetene lokalt, vil kollektivandelen kunne øke betydelig. Dette er imidlertid et av temaene som skal utredes i konsekvensutredningen.

Hva med støy?

Luftsport gir liv, og liv skaper støy. Litt lyd vil det derfor alltid være med våre aktiviteter. En av de fine tingene med Krokstad er at det både ligger på en topp i terrenget og langt unna tettsteder. I det kommende arbeidet vil det foretas støyberegninger av uavhengige eksperter. I tillegg ser vi at småfly blir stadig mer stillegående, noe som betyr at motorstøy vil bli ytterligere redusert før luftsportsenteret er ferdig.

Hva vil luftsportssenteret ha å si for turgåere og andre friluftinteresserte?

Målet vårt er at anlegget skal være til glede, ikke sjenanse for folk som bor i kommunen. Vi ønsker å ha en god dialog med alle som bruker området om hvordan vi kan tilpasse oss slik at anlegget blir et positivt element for friluftsfolket.

Vil luftsportssenteret virke forstyrrende på naboer?

Krokstad har pekt seg ut fordi det er langt unna tett bebyggelse, og dermed ikke belaster mange for den lyden som skapes nærmest anlegget. Samtidig har vi mange gode erfaringer andre steder i landet, der nære naboer ser flyplassen som et positivt bidrag i nærmiljøet. Det er også vår ambisjon her.

Hvor mange fly skal være stasjonert på luftsportssenteret?

Det er vanskelig å spå på et så tidlig stadium, men opp mot 100 fly er ikke et urealistisk anslag.

Hvem skal betale for anlegget?

Dette er et prosjekt hvor statlige midler vil utgjøre en vesentlig del av regnskapet. Når det er sagt, er vi fremdeles tidlig i prosessen, og finansiering er bare én av brikkene som må falle på plass før luftsportsenteret kan bli en realitet.